Avalex Samen meer met afval

Samen meer met afval

Avalex is de gezamenlijke afvalinzamelaar van de gemeentes Leidsendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp, Delft & Midden-Delfland. Na de ambitie uitgesproken te hebben in 2020 75% afvalscheiding te realiseren met een maximum van 100 kg restafval per persoon, bleek een grondige review van de visuele identiteit noodzakelijk. De oude, bijna “technocratisch” aandoende huisstijl maakte het de organisatie lastig nader tot de inwoners van de verschillende (!) gemeentes te komen.

Mede door de zelden conservatieve kijk op de rol van een huisstijl, en de grote bekendheid met merken die iets bij mensen teweeg brengen, mensen in beweging brengen, is BooM gevraagd de gehele visuele identiteit door te lichten. De doelstellingen van Avalex zijn ambitieus, maar belangrijker nog; ze kunnen het niet alleen af. Zonder een wezenlijke gedragsverandering bij inwoners, zal een betere afvalscheiding, reductie van afval en kosten niet te realiseren zijn. Gedrag verander je niet door te wijzen, of stug kennis te delen. Ga naast iemand staan, en geef het goede voorbeeld, dan kun je een alliantie vormen. Samen verder komen. Samen meer met afval.

Deze ambitie blijft de komende jaren hard werken, maar wij zijn trots en overtuigd dat we samen met de communicatie-afdeling van Avalex met de nieuwe, heldere, feel-good en open identiteit een prettige en positieve basis gecreëerd hebben.

Nu is het zo dat ook voor ons de bijdrage aan een vermindering en betere verwerking van ons afval niet stopt. Er zijn nog diverse Avalex initiatieven, projecten en campagnes die samen met BooM tot stand zijn gekomen, maar daarover later meer!

300
  • - Samen meer met afval
Expertise: Superior Strategy, Inviting Brand Design, DigitalCategories: Brand design, Brand Identity, Digitaal, StrategyTags: Brand design, Brand Identity, Digitaal, Strategy, afval, Avalex, brand identity, circulair, corporate identity, grondstoffen, identiteit, non-food, recyclen
Meer details over dit project?